Disciplines
Marijk Renia

Glas


Sinds 2013 verdiep ik me in de techniek van het werken met Bullseyeglas. De transparantie, het kleurenpalet en toepassingsmogelijkheden leiden tot vele experimenten en opnieuw naar een volstrekt eigen beeldtaal. Zo ontstaan verrassende objecten, die refereren aan zee organismen.

Foto: glasobject Exoot 6, aangekocht door galerie Kiek-Kus in Deventer.

Marmer & graniet


De serie Tijdbrekers in marmer zegt iets over het beeldhouwen in deze eeuwenoude steensoort. In mijn beleving breek ik letterlijk de tijd en probeer die tijdlagen zichtbaar te maken in zelf aangebrachte structuren. Na vele jaren in verschillende soorten marmer te hebben gewerkt kwam ik in de gelegenheid om ervaring op te doen in de techniek van het bewerken van de zeer harde steensoort graniet. Dit vond plaats in een Zweedse granietgroeve waar beeldhouwers uit de hele wereld elkaar jaarlijks troffen en gedurende een bepaalde periode gezamenlijk aan het werk waren. Foto: Tijdbreker 3

Waterwerken


Water, in welke vorm dan ook, blijft me intrigeren en inspireren en zo ontstaat in 2007 de serie Waterwerken. De meeste beelden worden gemaakt uit de veelal transparante steensoort albast. Albast kenmerkt zich door een weerbarstige korst met uitlopers naar de zuivere kern. Hiermee probeer ik niet alleen de energie van water in het algemeen, maar ook de natuurlijke slijtage van water dat tegen rotsen slaat, gestold water en ijsformaties zichtbaar te maken. Foto: Flow 1.

Brons


Mijn beelden in brons refereren aan zowel de kracht als de broosheid van het bestaan. Speren en schildvormen  keren regelmatig terug in mijn vormgeving. Het gietproces voor werk in brons blijft een boeiende procedure met soms onverwachte uitkomsten. Foto: serie Gezichtsloze onbeschermde. Deze kreeg de publieksprijs tijdens Dordrecht Cultuurstad Zuid-Holland 1995.
Opdrachten / werk in de openbare ruimte


De mogelijkheid om vanaf 2000 ook in graniet te kunnen werken heeft geleid tot verschillende opdrachten. Hierbij is het van belang dat het kunstwerk duurzaam, onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig is. Het is voor een beeldhouwer altijd bijzonder om zelf ter plaatse graniet te selecteren en te laten transporteren, in dit geval van de groeve in Zweden naar het atelier in Nederland. Het arbeidsproces is intensief, evenals de nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Foto: realisatie kunstopdracht in Svandal gneiss voor Arboretum Munnikepark, Zwijndrecht.